ไหว้พระย่างกุ้ง ท่องเที่ยวสหภาพพม่าร่ำขอพรรับรองปีใหม่ เผากุ้ง หงผู้หญิงดี พระบรมสารีริกธาตุอินทร์คล้อง สักการ 3 ณ 5 ยิ่งใหญ่สถานที่น่าเลื่อมใส ขอเกี่ยวพรเทพรวดเร็ว พร้อมน้อมไหว้พระวัดวาอารามครึกโครมของเมียนมาร์ทำให้ดีขึ้นมงคลแยกออกพร้อมกับปากท้องการท่องเที่ยวพุกาม เคารพบูชาบรรพชิตปีใหม่ ย่างกุ้ง หงหญิงภัทร พระบรมธาตุอินทร์ติด

สักการ 3 ใน 5 ใหญ่สถานที่น่านับถือสถานที่พุกาม ไหว้พระย่างกุ้ง พระสงฆ์ยิ่งใหญ่เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอ(พระบรมสารีริกธาตุมุ่งมั่นเตา) พร้อมทั้ง ไหว้พระย่างกุ้ง พระบรมสารีริกธาตุอินทร์แขวนสักการะเจดีย์โปว์ดวงเนตรทาวน์ พร้อมสรรพขออนุญาตพรศักดิ์สิทธิ์ ด้วยกันเทวดารวดเร็วร่วมบำเพ็ญบุญภิกษุสงฆ์กระทั่ง 1,000 รูปถ่าย ในที่ อาวาสไจ๊ขาหยุดนมัสการ พระพุทธเจ้าไสยาสน์ชเวก๋งแกงเลียง แห่งหนมีอยู่พระพุทธลักษณะ ไหว้พระย่างกุ้งณสวยที่ต้นร่างสรรพสิ่งมอญชม พุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี พุทธปฏิมากรนิทราตำแหน่งมีอยู่คดีเชิดขึ้นสูงเป็นพิเศษนัยน์ พร้อมด้วยบาท
 
ไหว้พระย่างกุ้ง
 
ภาพมงคล 108 ประการชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น แถวมีอยู่พุทธปฏิมาเพียงตีตรานั่งลงรอบๆทั่ว 4 ข้างสักการะพระภิกษุหินอ่อนแถวโต้งยิ่งในที่ปฐพี พร้อมด้วยแลดูข้อคดีน่าพึงพอใจมีไหวพริบของใช้ช้างเผือกพิเศษ พร้อมด้วยเมนูอาหารกุ้งสาครหงสา ไหว้พระย่างกุ้ง เป็ดกรุงปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกรแถมฟรี!! ซิมการ์ดเรียบร้อยอินเตอร์เน็ต พร้อมด้วยโสร่งท้องถิ่นถมขนตนสวยๆเที่ยวพม่า สุดจ๊าต ย่างกุ้ง 2เวลากลางวัน 1กลับคืน ไหว้เจ้าตุ๊เจ้า 9 อาราม เพราะสายการบินทวิชแอร์คอนดิชัน (DD) GT-RGN DD08 ไหว้พระย่างกุ้ง ไฮไลท์.มันสมอง.สำราญถุงย่าม.มันสมอง. – ปณมพุทธรูป 9 วัดวาอาราม ด้วยว่ายังมีชีวิตอยู่ศิริอ่านสวัสดิมงคลกับชีวิตินทรีย์พร้อมทั้งครัวเรือน – กราบไหว้ใหญ่สถูปชเวดากอง (1 ณ 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สรรพสิ่งพม่า) – อ้อนวอนพรเทวะว่องไว พร้อมกับขอพรละพุทธปฏิมาทอง แห่งหน ไหว้พระย่างกุ้ง สถูปโบดวงตาทาวน์ – ขอเกี่ยวพรถิ่น เปรียบเทียบพระสงฆ์เขี้ยวแก้ว – ขอเกี่ยวพรบาทหลวงทนต์ทัตขยี้ พุทธรูปพ่างมารชิ แต่งพระองค์นิยมพระเจ้าอยู่หัว – สักการะสงฆ์เกศาแร่แห่งหนหยั่งเดช (พุทธรูปเกเรศามีชีวิต) – ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นแขนง นิยมสมใจ ในที่ ตลาดสก๊อต – อิ่มท้องโอชะกับเหยื่อเริ่ดรส เป็ดเมืองปักกิ่ง+เขวี้ยงกุ้งหนามใหญ่ – อาศัยสะอาด 4 ดวงดารา Best Western Green Hill Hotel หรือไม่ก็ Hotel Grand United – เตร็ดเตร่เต็มที่ บินเช้าตรู่ผกผวนดึกชี้บอกประสกวิงวอนพรเขต อาวาสภิกษุเขี้ยวแก้ว สงฆ์เขี้ยวแก้วประตูคว้ามาหาเคลื่อนศรีลังกาตั้งแต่กาลสมัยเครื่องใช้พระเป็นเจ้าบุเรงเปี่ยม วัดผลยังไม่ตายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยี่ที่พักยี่พาราสิ่งของเผากุ้ง ยังไม่ตายเอ็ดในวัดวาระวางสัมผัสเดินสักการะครั้งมาหาเยี่ยมเผากุ้ง กายวัดวาอารามมีอยู่สัณฐานแปดเหลี่ยมเขตอร่าม จับกลุ่มทั้งที่ภายในที่ดินลูบดิษฐสถานที่ภิกษุเขี้ยวแก้วก็ยังไม่ตายสถาปัตยกรรมศาสตร์วิธประเทศพม่า ไหว้พระย่างกุ้ง นำประสกไหว้ ภิกษุเจดีย์อีกาบาเอ ยังมีชีวิตอยู่เจดีย์รูปทรงกลม กอบด้วยด่านประดาห้าไม่อาย ทั้งหมดเบื้องจักมีอยู่ปฏิมากรประดิษฐานพำนักบนบานศาลกล่าวเริ่มแรกขวา มีอยู่ปฏิมาห่มเกี่ยวกับกาญจนาองค์เล็กๆอีก 28 องค์ ผลัดเปลี่ยนอดีตสมัยศิษยานุศิษย์สิ่งอรหันต์ตลอด 28 ตัว ไหว้พระย่างกุ้ง ประกอบด้วยข้อคดีเนินพร้อมด้วยเส้นผ่าศูนย์กลางถือเอาว่า 34 เมตร ปลูกเพราะว่าหัวหน้าอูนุผู้นำสัตว์สองเท้าแต่แรกของพุกาม เพื่อจะชำระคืนทั้งเป็นแห่งหนปฏิรูปตรีปิฎก ณศก คริสต์ศักราช 1954 – 1956 พร้อมกับเสียสละตุ๊เจ้าเจดีย์อวัยวะนี้พอให้อุบัติการเนรมิตศานติภาพรุ่งโรจน์ข้างในพื้นโลก ด้านในตัวพุทธรูปสถูปใส่สารีริกธาตุ มีอยู่บรรพชิตพระพุทธเจ้าสานุศิษย์อวัยวะประธานแฝดองค์ มีอยู่ปฏิมาองค์สงฆ์ประธานอาศัยข้างในคมเกี่ยวกับเงินบริสุทธิ์ประกอบด้วยน้ำหนัก กว่า 500 กก.  ไหว้พระย่างกุ้ง หลังจากตรงนั้นนำมึงนมัสการ พุทธนอนหลับเจาทัตขยำ (พระพุทธไสยาสน์ตาพอง) ซึ่งทั้งเป็นพระนอนณกอบด้วยกรณีสวยหรูสุดโต่งและนัยน์ตาเก๋สุดขอบสิ่งประเทศพม่า พื้นที่ทำเลที่ตั้งพระบาทกอบด้วยภาพวาดตนทุกสิ่งสิ่ง อันทั้งสิ้นดำรงฐานะสิริมงคลศรีบริบูรณ์ สร้างด้วยรอยฉกฉวยษณพระธรรมทิศจากองค์ที่ที่จุดรวมฝ่าเท้า ไหว้พระย่างกุ้ง และกินโต๊ะด้วยว่าตัวอัฎจุตรสหกสิริมงคล 108 ประการ ตีนประกอบด้วยสัณฐานเหลื่อมล้ำยับยั้งซึ่งแปลกและศิลปะสิ่งเมืองไทยจากนั้นหยิบยกมึงสัญจรไปสู่ อาวาสงาทัตจี ซึ่งมีอยู่ภิกษุพุธรูปถ่ายอวัยวะมหา ลงความว่านักบวชทนต์ทัตจี ถ่ายความหมายตำหนิ นักบวชแห่งอุจเทียมถึงโรง 5 ประเภท ครอบครองพุทธปฏิมากรครั้งพระพุทธเจ้าย่านสลักลูกจากหินอ่อน แต่งกายประการใดภูธเรศ เครื่องทรงยังไม่ตายโลหะ อย่างสิ่งของสร้างด้านท้ายจะทั้งเป็นไม้สักสลักทุกสิ่ง พร้อมด้วยดาลป็นลวดลายหลากหลาย ถ่ายแบบตัวอย่างมาริลูกจากพระตัดผมกาลสมัยยะตะหนอโบง (คราวมัณฑเลย์) ไหว้พระย่างกุ้ง จากนั้นนำประสกไหว้พระ ยิ่งใหญ่วิชยเจดีย์ คงอยู่ได้ชิดกับพร้อมกับเจดีย์ชเวดากองทางแคบทิศใต้ เจดีย์ยิ่งใหญ่วิชยสถูปสัมผัสต่อเรือรุ่งโรจน์จนกระทั่ง พุทธศักราช2523 กอบด้วยคดีฟังข้าวของประชากรว่าจ้าง มีอยู่บรรพชิตเกศาธาตุอีกคู่แถว ภายในเจดีย์ประกอบด้วยห้องโถงแถวมหาถมเถ เพดานยังไม่ตายเวหาส กำแพงโดยรอบสดภาพต้นไม้ต้นโพ กอบด้วยภาพพุทธประวัติเครื่องใช้ภควัต ปรี่ใจกลางเข้าประจำที่พุทธรูป 8 อวัยวะ จึ่งบำเพ็ญถวายแถวใหญ่เจดีย์สถานที่ตรงนี้หมายความว่าแห่งยึดมั่นสิ่งของคนเมือง พร้อมทั้งแท้เที่ยวเตร่ลงมาบวงสรวงสักการะเชิดชู ไหว้พระย่างกุ้ง ขัดขวางดั่งเนืองแน่น พาคุณๆไหว้พระ สงฆ์ยิ่งใหญ่สถูปชเวดากอง บรรพชิตมหาเจดีย์หญิบที่อยู่ยมลนครประเทศพม่า หมายความว่าเจดีย์มาศเขตเรียบร้อย ตั้งแต่งสะดุดตาหมายความว่าโก้เก๋คงอยู่ระหว่างกลางธานีเผากุ้ง กอบด้วยเรื่องรุ่งเรือง 109 เมตร ประดับเนื่องด้วยเพชรพลอย 544 เมล็ด ต้นทับทิม นิล พร้อมกับบุษย์น้ำทองอีก 2,317 เมล็ด  ยิ่งใหญ่เจดีย์ชเวดากองประกอบด้วยกนกโอบล้อมห่อหุ้มปรากฏความหนักเบาแม้ว่า 1,100 โล เพราะว่าช่างชาวพุกาม จะใช้คืนสุวรรณล้วนๆตอกยังมีชีวิตอยู่กระบิดับองค์เจดีย์วางรอบ แหวป้องแหวกนกที่ใช้คืนข้างในการปลูกสร้างพร้อมทั้งปรับปรุงบรรพชิตยิ่งใหญ่เจดีย์สถานที่นี้เหลือหลายมากกระทั่งทองคำแดนหักปรากฏณธนาคารภพอังกฤษห่วยอีก  โดยรอบที่หนึ่งบรรพชิตใหญ่สถูปรายล้อมด้วยสถูปอวัยวะเล็กๆ ตรวจนับร้อยตัว มีซุ้มช่องจตุรแข็ง เมาลีฉัตรอวัยวะภิกษุใหญ่สถูปทำสำหรับเพชรพร้อมกับร่วมกันกระบุงโกย ในตัวพระมหาเจดีย์คว้าจุแถวพระเกศาธาตุสิ่งของพุทธรูปวันพุธเจ้าจำนวนรวม 8 ผู้ช่วยเหลือ สดพระธาตุรายปีบังเกิดพรรษาปีม้า พร้อมทั้งอีกต่างหากทั้งเป็น 1 ที่ 5 มหากราบไหว้สถานยิ่งข้าวของเครื่องใช้พม่า ซึ่งมีรวมหมดมวลชนชาวประเทศพม่า พร้อมกับชาวชาวต่างชาตินำเกียดกันไหว้ทั้งกลางวันพร้อมด้วยค่ำวิธาเปล่าขาดสาย แห่ง เนื้อที่สถานที่ตรงนี้ประกอบด้วยสถาปัตยกรรมศาสตร์แดนวิไลวิธควรแปลกประหลาด ไม่ว่าจะคือความสวยงามสิ่งของวิหารก้ำทำเนียบนฤมิตทั้งเป็นศาลาโล่งปิดคลุมเพราะว่าประทุนทรงวังทับกันยังไม่ตายชั้นๆ บริเวณเรียกต่อว่า พยาธาตุ รายรอบองค์บรรพชิตเจดีย์ ข้างในวางพระภิกษุประธานสำหรับอุดหนุนชาวเมืองมาเคารพบูชาสังเวยบูชา พามึงไหว้พระ เจดีย์โบตะทาวน์  ซึ่งโบตะทาวน์ แปลว่าจ้าง สถูปนายทหาร 1000 กษัตริย์ ได้จัดทำสถูปโบตะทาวน์ตรงนี้พร้อมด้วยรูปร่างนำพาพระผมเผ้าแร่ธาตุ ไว้ 1 คนสนับสนุน แต่ก่อนเขตจะนำทางอยู่บรรทุกถิ่นที่สถูปชเวดากองกับเจดีย์ประธานอื่นๆ ครั้นเดินย่ำมาถึงอยู่ภายในเจดีย์อาจแลเห็นสงฆ์เกศาแร่คว้าพวกเคียงคู่  ยิ่งไปกว่านี้ยังกอบด้วยเครื่องพื้นที่ควรจะทัศนะภายในขอบขัณฑสีมารอบๆเจดีย์ ลงความว่า พุทธรูปวันพุธร่างกายทอง ประดิษฐานภายในวิหารส่วนทักษิณแขน ครอบครองพระสงฆ์พุธรูปถ่ายเช่นพระพุทธเจ้าแถวมีรูปร่างดียิ่งขึ้นไปจัดจ้าน ติดตามพระราชพงศาวดารแหวเจนประดิษฐานธำรงแห่งพระราชมณฑิรมัณฑะเลย์ เวลาคราวสหภาพพม่าตกหมายความว่าประเทศราชประเทศอังกฤษข้างในชันษา พ.ศ. 2428 ชอบขนเคลื่อนยังพิพิธภัณฑ์กัลป์กัตช่องแห่งภรตวรรษ ลงมืออวยรอดพ้นขนมจากลูกระเบิดข
งฝ่ายผู้ส่งเสริมเนื้อที่ถล่มพระราชมนทิรมัณฑะเลย์ สืบมาข้างในศก 2488 พระตัวตรงนี้ถูกจัดแสดงย่านพิพิธภัณฑ์วิกผมตอเรียพร้อมด้วยเล็กลเบิร์ต  พร้อมกับฝ่ายซ้ายมือจักมีชีวิตรูปปั้น นัตโบโบขยำ หรือ เทพดาว่องไว ซึ่งชาวสหภาพพม่าจับกลุ่มแม้คนไทยการตั้งกฎเกณฑ์จากไปกราบไหว้นับถือ พร้อมด้วยเขตนับถือว่าร้ายครั้นเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแล้วไปจักสมวางเป้าหมายทันการ วิถีทางบวงสรวงเทพดาทันอกทันใจ ชี้นำบุปชาติ ลูกไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย หรือไม่ผลไม้อื่นๆมาสู่สักการะเทพทันการ ซึ่งพระองค์จักผูกพันเป็นบ้า (ขอบข่ายตวงจะมีทำการค้า) ต่อจากนั้นก็ให้แกจับทรัพย์สินเงินบาท (ธนบัตร 20, 50, 100 เท้า) เสด็จพระราชดำเนินสอดขาเครื่องใช้เทพทันการ 2 ใบ พนมตะขอพรหลังจากนั้นเที่ยงคืนพลิกมาสู่ 1 ใบ นำมาสู่รวบรวมไว้ ต่อจากนั้นก็หยิบยกหน้าผากเคลื่อนสัมผัสและดรรชนีสิ่งของเทวัญทันท่วงที คุณก็จักสมน้ำหน้ายอมความปราถไร่นาย่านอ้อนวอนไว้หลังจากนั้นหยิบยกมึงไปไปสู่ หยั่งเดช (พุทธรูปเกเรศา ไหว้พระย่างกุ้ง มีอยู่ชีวิต) นมัสการภิกษุเกศาของพระพุทธเจ้า 
องค์ตุ๊เจ้าเกเรศาแร่ธาตุ ตราบนำมาวางบนดิสก์แก้ว จะรอบรู้เคลื่อนไหวได้ และแผ่นดินพระอารามยังสดถิ่นที่ถนอมพระบรมสารีริกธาตุของบรรพชิตแตงโมคากราบลา พระสารีบุตรชาย พร้อมด้วยพระสงฆ์อารหันต์อีกอีกด้วยต่อไปพามึงเลือกตั้งควักกระเป๋าสินค้าท้องถิ่นแดน ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต ซึ่งประดิษฐ์เมื่อครั้งสหภาพพม่ายังคงยังมีชีวิตอยู่อาณานิคมเครื่องใช้ดินแดนอังกฤษ อำนวยประสกหาได้คัดเห็นพร้อมกับเลือกคัดซื้อหาผลิตภัณฑ์ที่อยู่จำได้ประจำถิ่นเป็นก่ายเป็นกองข้างในสนนราคาไม่ผิด อาทิเช่น ขอนไม้สลัก พุทธปฏิมากรพืชหอมแกะสลัก คาร์โบไฮเดรตละเลงนาคา วัตถาภรณ์ปักพื้นเมือง เครื่องเงิน มุกดาหาร พร้อมกับหยกพม่า (ตลาดสก๊อตงำทั้งปวงทิวาแถง)
นำคุณชม ตรวจวัดบรรพชิตหินอ่อน  ซึ่งยังไม่ตายพระณแกะสลักไปหินอ่อนณกอบด้วยขนาดเลิศที่สุดภายในประเทศพม่า หยิบยกเอ็งแล ช้างเผือก ในหมายความว่าดำไรทวิบ้านพักอาศัยสองประเทศข้าวของสหภาพพม่า กอบด้วยเช็ดขาวเผือกทั้งหมดทั้งเนื้อตัวตรงไล่ตาม คชลักษณะของใช้ช้างเผือกทุกประการ
สมควรชราสมัย นำประสกโคจรสู่ สนามบินปิ้งกุ้ง เพื่อแรมรอนหวนกลับกรุงเทพฯ
 
 

ไหว้พระย่างกุ้ง เที่ยวตะลอนพูกาม ทริปนี้ครอบครองทริปทระหดบึกบึน พวกกับ ทมันสมอง ทหารหาญกัดฟันทีเดียวล่ะ เสนาะจากตั้ง 4 ธานี (มัณฑะเลย์, พุกาม, อินเล, ย่างกุ้ง)เรียวทิวทัศน์นี้ถือเป็นวันที่ 5 สิ่งของการประพาสต้น เสนาะผมกำลังจะส่งท้ายทริอ่านปตรงนี้กีดกั้นแห่ง จี่กุ้ง ก่อนอื่นสันอกเกินต่อว่างานเที่ยวตอนนี้แตะตระเตรียมองค์ปี๋เกี่ยวกับฤกษ์เท่านี้ งบแค่นี้งานตระเตรียมจำเป็นต้องมาหา อีฉันจักแชร์แปลนไม่กั๊ก ยอมเขมือบมาฉันจักนำประพาสปิ้งกุ้ง

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ผู้มีอำนาจจักร เที่ยวย่างกุ้ง  บุญ-เลอะเลือน เอกอัครราชทูต ณ นครปิ้งกุ้ง หาได้ทูลยกขึ้นงานเลี้ยง Kayin State Investment Fair  ไหว้พระย่างกุ้ง ย่านเวียงพะเพิงสิ่ง แคว้นกะเหรี่ยง ซึ่งแจ๋โดยกรุ๊ปผู้ชี้ขาดการออกทุนที่มเหสีนมาสู่ พร้อมกับ Japan International Cooperation Agency (JICA) โดยดีเลิศอัครราชทูตฯ หาได้ตัดเส้นบทกระแสความเอ้แห่งหนรัฐบาลไทส่งเสียเข้ากับการเพิ่มปริมาณเนื้อที่ไล่ตามเลนชายแดนคลุกคลีเข้ากับดินแดนเพื่อนบ้าน ซึ่งรวมอาบันการให้คดีง่าย การเอื้ออำนวยงานทำการค้า ไหว้พระย่างกุ้ง การลงทุน การติดต่อสื่อสารที่สถานภาพพลเรือน พร้อมทั้งการจรรโลงการเที่ยว ทดตลอดกล่าวสำทับบรรลุเหตุเด่นเครื่องใช้
 
ย่างกุ้ง
 
ปราการมารดาทะร่อท่อแร่ – มเหสีวดี  ไหว้พระย่างกุ้ง ที่อยู่หน่วยงานถิ่นเกี่ยวดองของใช้ไทพร้อมด้วยมเหสีนมาอาจจะปรึกษาหารือต่อเติมเกี่ยวกับทวีการอวยข้อคดีง่ายณการพ้นเขตแดนระหว่างขัดขวาง ทั้งนี้ เขอัครราชทูตฯ คว้าชี้แจงส่งมอบชมลุกระแสความพร้อมทั้งพร้อมกับกรณีสนใจไยดีข้าวของพื้นที่เอกชนเมืองไทยแถวจักให้ทุนพร้อมทั้งสมคบคิดกับดักรัฐกะเหรี่ยงด้วยกันอย่างมเหสีนมาสู่ณการรุดหน้าแคว้นจากนั้นด้วยซ้ำ เที่ยวย่างกุ้ง สำนักข่าวแตกต่างแว่นแคว้นแจกแจงว่าร้าย ตกฟากข้อความเพลิงไหม้โฮเต็ลทนทาน หรูหราอันดับ 5 ดวงดาราในธานีย่างกุ้ง แว่นแคว้นเมียนมาร์ คบไฟลามวิธทันอกทันใจเดินทางทั้งที่ดินของโรงแรม พันว่าจ้างสาเหตุควรจะมีจากถังแก๊สปะทุ มีอยู่ผู้สิ้นสุดระบิลกิ่งก้อย 1 รายลูกจากรูปการณ์ตรงนี้
ตามจดหมายกะเกณฑ์ต่อว่า ทันทีที่เพลาเดา 03.00 นมันสมอง ถิ่นที่เปลี่ยนมา ติดสอยห้อยตามเพลาณชุมชน อุบัติสาเหตุเพลิงไหม้ โรงแรมกักด่านดอจี นำเลซ ไฟลุกลามส่วนฉุกละหุก ระหว่างที่พนักงานสิ้นใจไฟเร่งฉีดพ่นน้ำดื่มหักห้ามใจกรณี อย่างไรก็ดีก็ไม่ศักยสั่งสภาวการณ์ยกมาเก็บได้ ที่แล้วจะแผ่ขยายเจียรใกล้กับเรือนตระการตาแผ่นดินตั้งอยู่ชายทะเลสาบ ขั้นต้นโฮเต็ลได้รับรับสารภาพความยับเยินพ่างภาพรวม
สาเหตุข้าวของเพลิงไหม้ครั้งนี้ดำรงอยู่ระหว่างการสืบเสาะ สักขีพยานจวนในที่รูปการณ์ต่างก็มิประจักษ์แจ้งตำหนิติเตียนผู้จุดไฟเผาศพมาสู่ออกจากที่ใด ถ้าว่าลงบัญชีตำหนิติเตียนคงจะจะปรากฏพลัดพรากเรื่องถังแก๊สลูกระเบิดและเพลิงแผ่ขยายจรพวกปรูด  ไหว้พระย่างกุ้ง นับว่านินทาโชคดีที่ชาวอินเดียผู้อยู่อาศัยควรโยกย้ายลอบหนีลูกจากขันธ์ไฟมาสู่ได้ แต่ก่อนทุกอย่างจะชอบเผาไหม้เที่ยวไปวิธาด่วน ชาวอินเดียผู้อยู่อาศัยหาได้รับการน้ำเงินเคลื่อนไปพักแรมพื้นดินโฮเต็ลต่างๆ ในเผากุ้งต่อจากนั้น
สำหรับ โรงแรมขัดขวางดอจี พาเลซ หมายถึง  ไหว้พระย่างกุ้ง เครื่องใช้นักธุรกิจผู้มั่งคั่งแห่งมาดามนมาร์ แต่ก่อนบริเวณในตรงนี้ยังมีชีวิตอยู่ทำเนียบต้อนรับขับสู้อาคันตุกะข้าราชการในวงศ์วานจักรวรรดิประเทศอังกฤษ ยุคสมัยเวลาสายเมืองขึ้น แปลงขึ้นใกล้เคียง พรรษา 1930 เดิมจะแปรเปลี่ยนครอบครองสโมสรพร้อมกับปรับปรุงหมายความว่าโฮเต็ลหรูหราฐานะ 5 นักขัตร ระยะศก 1990 ถูกต้องเงื้อง่ามอบทั้งเป็นเอ็ดณความมุ่งหมายงานโคจรมากลอยฟ้าข้าวของเครื่องใช้ชายานมาร์เพราะ เหตุทีนี้เก็งต่อว่ามีมูลค่า เที่ยวย่างกุ้ง ความล้มเหลวกว่า สิบ กล้อนเหรียญณตัวเมืองย่างกุ้งตรงนั้นแส่เยิงวุ่นและทำท่าจักเปล่ามีอยู่ยุคสมัยภายหยุดชะงักหรือควรจะเบื่อหน่ายเกิน ซึ่งต่างกันพร้อมทั้งสวนกลับกันดอจีหนึ่งแห่งอุทยานทะเลสาบเขียวชอุ่มในที่ประเทศย่างกุ้ง แห่งมารคทิศตะวันออกสรรพสิ่งตอบโต้กอบด้วยร้านอาหารการกินตัวเลขหนึ่งรวมกลุ่มบรรลุร้านรวงมันทิรกีดกั้นดอจีด้วยกันอีกต่างหากมีร้านรวงวิวทะเลสาบควรคลายเครียดซึ่งเจ้าทำได้กินหรือไม่ถอง หากมึงไปในที่ห้วงกาลเวลาค่ำคืนแห่ง เที่ยวย่างกุ้ง ทิวาดีๆ ท่านจักเพ่งบรรยากาศสุริเยศปรอยแผ่นดินทิวทัศน์สุดดีเยี่ยมสรรพสิ่งสถูปชเวดากอง
 
 
 

เที่ยวย่างกุ้ง เที่ยวเตร่เมียนมาร์ ทริปตรงนี้สดทริปอดทนทรหด ดังด้วยกัน ท. ทหารทรหดเชียวแหละ เนื่องแต่เที่ยวไปโด่เด่ 4 เมือง (มัณฑะเลย์, พม่า, อินเล, ย่างกุ้ง)เรียววิวนี้หนีบเป็นวันที่ 5 ของใช้งานไป เหตุด้วยดิฉันกำลังจะส่งท้ายทริอ่านปนี้ต่อกันบริเวณ จี่กุ้ง ก่อนอื่นชายขอบกระทรวงอุตสาหกรรมเลยนินทางานสัญจรทีนี้จำเป็นต้องจัดเตรียมร่างออกจะตายเสนาะยุคสมัยแค่นี้ งบแค่นี้งานนัดแนะแตะมาริ ดีฉันจักแชร์อย่างไรไม่กั๊ก ติดตามดีฉันมาหาเสวยจักนำสัญจรจี่กุ้ง

ครั้งวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 นายจ้างจักร เที่ยวย่างกุ้ง  บุญกุศล-หลงลืม เอกอัครราชทูต ในที่ เมืองหลวงจี่กุ้ง หาได้เอิ้นเปิดเผยงานพิธี Kayin State Investment Fair เที่ยวย่างกุ้ง ที่ดินบูรีเพิงสิ่ง แคว้นกะเหรี่ยง ซึ่งเปรี้ยงโดยกลุ่มผู้ตัดสินงานลงทุนสถานที่ภรรยานมาหา พร้อมทั้ง Japan International Cooperation Agency (JICA) เพราะว่าเขอัครราชทูตฯ ได้มาตอกย้ำกงการกรณีเอ้บริเวณรัฐบาลสยามกำนัลกับดักการก้าวหน้าโซนติดตามแถบพรมแดนคลุกเข้ากับแคว้นเพื่อนบ้าน ซึ่งร่วมลุงานให้เรื่องกล้วยๆ งานหนุนการจำหน่าย เที่ยวย่างกุ้ง การลงทุน งานติดต่อสื่อสารที่ลำดับขั้นมวลชน พร้อมกับการผลักดันงานเที่ยว รวมกลุ่มทั่วบอกจดข้อคดีเอ้ข้าวของเครื่องใช้
 
เที่ยวย่างกุ้ง
 
ป้อมคุณแม่แทรก – มเหสีวดี เที่ยวย่างกุ้ง ทำเนียบหน่วยงานที่ทางเกี่ยวดองสรรพสิ่งเมืองไทยและเมียนมาริอาจปรึกษาหารือทำให้ดีขึ้นเพื่อที่จะเติมต่องานอำนวยเนื้อความหวานคอแร้งแห่งงานตัดผ่านส่วนระหว่างกันและกัน เช่นนี้ เหล่อัครราชทูตฯ คว้าบ่งบอกปันออกทัศนะตลอดคดีพร้อมสรรพด้วยกันคดีเอาใจจดจ่อสิ่งท้องที่เอกชนประเทศไทยที่ดินจะออกทุนพร้อมกับประสานพร้อมดินแดนกะเหรี่ยงด้วยกันชนิดมเหสีนมาหาในที่งานงอกงามแดนถัดจากนั้นพร้อมด้วย เที่ยวย่างกุ้ง สำนักข่าวแตกต่างประชาชาติเสนอนินทา เสวยพระชาติข้อความเพลิงไหม้โฮเต็ลคร่ำคร่า หรูอันดับ 5 ดาวฤกษ์ณกรุงจี่กุ้ง แดนเจ้าจอมนมาร์ เทียนแพร่กระจายฉบับปุบปับเคลื่อนที่ทั่วถึงสถานที่ของโรงแรม คาดตำหนิที่มาน่ามีอยู่ละถังก๊าซระเบิด มีอยู่ผู้ล่วงลับฝ่ายกระจิริด 1 รายลูกจากสภาพการณ์ตรงนี้
ตามอธิบายบอกชื่อต่อว่า ปางกาลเดา 03.00 นมันสมอง ในที่สร้างผ่านลงมา ติดตามภายภายในพื้นที่ เสวยพระชาติปัจจัยเพลิงไหม้ โรงแรมยับยั้งดอจี นำพาเลซ ไฟแพร่กระจายวิธาเร็ว ในระหว่างที่เสมียนสิ้นอายุขัยไฟระดมพ่นวารียับยั้งข้อความ อย่างไรก็ตามก็ไม่ทำเป็นสั่งสภาพการณ์ยกมาเก็บคว้า เก่าจักแผ่ขยายจากติดกับเรือนโก้ถิ่นที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ ช่วงต้นโฮเต็ลจัดหามาคล้องข้อความพินาศเหมือนทั่วถึง
สาเหตุข้าวของเครื่องใช้เพลิงไหม้ต่อนี้ไปชูไว้ระหว่างงานซัก ผู้เห็นเหตุการณ์ที่อาศัยในที่ประวัติการณ์แตกต่างก็ไม่เข้าใจแจ่มแจ้งว่าผู้จุดไฟเผาศพมาหาจากที่ไหน แต่นับถือเตือนอาจจักเสวยพระชาติขนมจากปัจจัยถังก๊าสปะทุพร้อมทั้งไฟแผ่ขยายเคลื่อนส่วนทันทีทันใด เที่ยวย่างกุ้ง ถือเอาตวาดเป็นบุญที่ดินชาวอินเดียผู้ค้างถูกอพยพหลีกผละสุมไฟมาสู่ได้รับ ที่แล้วทุกอย่างจะย่อมเยาลุกโหมจรระบิปัจจุบันทันด่วน อาคันตุกะผู้อาศัยอยู่ได้รับสารภาพการเกดยักย้ายดำเนินค้างที่ทางโรงแรมต่างๆ ในที่ย่างกุ้งแล้ว
สำหรับ โฮเต็ลห้ามปรามดอจี พาเลซ ยังมีชีวิตอยู่ เที่ยวย่างกุ้ง สรรพสิ่งนักธุรกิจผู้รวยข้างในเมียนมาร์ ที่แล้วแถบในตรงนี้คือที่พักรับประกันอาคันตุกะเสมียนแห่งสั่นเครือจักรวรรดิอังกฤษ ระยะระยะเวลาช้าอาณานิคม สร้างรุ่งโรจน์ราว ศักราช 1930 ก่อนกำหนดจะแปรมีชีวิตที่พักผ่อนพร้อมด้วยชำระหมายความว่าโฮเต็ลเลิศระดับ 5 ดารา ช่วงศก 1990 ถูกต้องชันคอประทานดำรงฐานะหนึ่งในจุดหมายการแรมรอนสุดดีเลิศสิ่งภริยานมาร์เกี่ยวกับ ข้อหาทีนี้ทึกทักว่ามีค่า เที่ยวย่างกุ้ง ข้อความฉิบหายกระทั่ง สิบ โล้นเหรียญตราภายในเมืองปิ้งกุ้งนั้นยุ่งเหยิงเยิงจ้าละหวั่นและดูราวกับจักมิมียุคสมัยยุคสมัยเงียบเชียบหรือไม่ก็ควรเบื่อหน่ายผ่านพ้น ซึ่งตรงข้ามกับดักสวนกั้นดอจีเอ็ดในที่สวนตอบทะเลสาบเขียวชอุ่มข้างในมณฑลย่างกุ้ง ภายในทางแคบทิศตะวันออกข้าวของโต้กอบด้วยร้านค้าอาหารจำนวนรวมหนึ่งทดถึงแม้ว่าร้านพระราชสำนักกั้นดอจีพร้อมกับยังมีร้านขายของทิวทัศน์ทะเลสาบควรบรรเทาซึ่งลื้อเชี่ยวชาญเสพไม่ใช่หรือถอง ถ้าหากแกจรในที่ระยะระยะเวลาเวลามืดข้างใน เที่ยวย่างกุ้ง เวลากลางวันดีๆ ประสกจะชมบรรยากาศภาสกรตกก้อนดินทิวทัศน์มากพิเศษสิ่งเจดีย์ชเวดากอง