ไหว้พระย่างกุ้ง ท่องเที่ยวสหภาพพม่าร่ำขอพรรับรองปีใหม่ เผากุ้ง หงผู้หญิงดี พระบรมสารีริกธาตุอินทร์คล้อง สักการ 3 ณ 5 ยิ่งใหญ่สถานที่น่าเลื่อมใส ขอเกี่ยวพรเทพรวดเร็ว พร้อมน้อมไหว้พระวัดวาอารามครึกโครมของเมียนมาร์ทำให้ดีขึ้นมงคลแยกออกพร้อมกับปากท้องการท่องเที่ยวพุกาม เคารพบูชาบรรพชิตปีใหม่ ย่างกุ้ง หงหญิงภัทร พระบรมธาตุอินทร์ติด

สักการ 3 ใน 5 ใหญ่สถานที่น่านับถือสถานที่พุกาม ไหว้พระย่างกุ้ง พระสงฆ์ยิ่งใหญ่เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอ(พระบรมสารีริกธาตุมุ่งมั่นเตา) พร้อมทั้ง ไหว้พระย่างกุ้ง พระบรมสารีริกธาตุอินทร์แขวนสักการะเจดีย์โปว์ดวงเนตรทาวน์ พร้อมสรรพขออนุญาตพรศักดิ์สิทธิ์ ด้วยกันเทวดารวดเร็วร่วมบำเพ็ญบุญภิกษุสงฆ์กระทั่ง 1,000 รูปถ่าย ในที่ อาวาสไจ๊ขาหยุดนมัสการ พระพุทธเจ้าไสยาสน์ชเวก๋งแกงเลียง แห่งหนมีอยู่พระพุทธลักษณะ ไหว้พระย่างกุ้งณสวยที่ต้นร่างสรรพสิ่งมอญชม พุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี พุทธปฏิมากรนิทราตำแหน่งมีอยู่คดีเชิดขึ้นสูงเป็นพิเศษนัยน์ พร้อมด้วยบาท
 
ไหว้พระย่างกุ้ง
 
ภาพมงคล 108 ประการชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น แถวมีอยู่พุทธปฏิมาเพียงตีตรานั่งลงรอบๆทั่ว 4 ข้างสักการะพระภิกษุหินอ่อนแถวโต้งยิ่งในที่ปฐพี พร้อมด้วยแลดูข้อคดีน่าพึงพอใจมีไหวพริบของใช้ช้างเผือกพิเศษ พร้อมด้วยเมนูอาหารกุ้งสาครหงสา ไหว้พระย่างกุ้ง เป็ดกรุงปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกรแถมฟรี!! ซิมการ์ดเรียบร้อยอินเตอร์เน็ต พร้อมด้วยโสร่งท้องถิ่นถมขนตนสวยๆเที่ยวพม่า สุดจ๊าต ย่างกุ้ง 2เวลากลางวัน 1กลับคืน ไหว้เจ้าตุ๊เจ้า 9 อาราม เพราะสายการบินทวิชแอร์คอนดิชัน (DD) GT-RGN DD08 ไหว้พระย่างกุ้ง ไฮไลท์.มันสมอง.สำราญถุงย่าม.มันสมอง. – ปณมพุทธรูป 9 วัดวาอาราม ด้วยว่ายังมีชีวิตอยู่ศิริอ่านสวัสดิมงคลกับชีวิตินทรีย์พร้อมทั้งครัวเรือน – กราบไหว้ใหญ่สถูปชเวดากอง (1 ณ 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สรรพสิ่งพม่า) – อ้อนวอนพรเทวะว่องไว พร้อมกับขอพรละพุทธปฏิมาทอง แห่งหน ไหว้พระย่างกุ้ง สถูปโบดวงตาทาวน์ – ขอเกี่ยวพรถิ่น เปรียบเทียบพระสงฆ์เขี้ยวแก้ว – ขอเกี่ยวพรบาทหลวงทนต์ทัตขยี้ พุทธรูปพ่างมารชิ แต่งพระองค์นิยมพระเจ้าอยู่หัว – สักการะสงฆ์เกศาแร่แห่งหนหยั่งเดช (พุทธรูปเกเรศามีชีวิต) – ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นแขนง นิยมสมใจ ในที่ ตลาดสก๊อต – อิ่มท้องโอชะกับเหยื่อเริ่ดรส เป็ดเมืองปักกิ่ง+เขวี้ยงกุ้งหนามใหญ่ – อาศัยสะอาด 4 ดวงดารา Best Western Green Hill Hotel หรือไม่ก็ Hotel Grand United – เตร็ดเตร่เต็มที่ บินเช้าตรู่ผกผวนดึกชี้บอกประสกวิงวอนพรเขต อาวาสภิกษุเขี้ยวแก้ว สงฆ์เขี้ยวแก้วประตูคว้ามาหาเคลื่อนศรีลังกาตั้งแต่กาลสมัยเครื่องใช้พระเป็นเจ้าบุเรงเปี่ยม วัดผลยังไม่ตายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยี่ที่พักยี่พาราสิ่งของเผากุ้ง ยังไม่ตายเอ็ดในวัดวาระวางสัมผัสเดินสักการะครั้งมาหาเยี่ยมเผากุ้ง กายวัดวาอารามมีอยู่สัณฐานแปดเหลี่ยมเขตอร่าม จับกลุ่มทั้งที่ภายในที่ดินลูบดิษฐสถานที่ภิกษุเขี้ยวแก้วก็ยังไม่ตายสถาปัตยกรรมศาสตร์วิธประเทศพม่า ไหว้พระย่างกุ้ง นำประสกไหว้ ภิกษุเจดีย์อีกาบาเอ ยังมีชีวิตอยู่เจดีย์รูปทรงกลม กอบด้วยด่านประดาห้าไม่อาย ทั้งหมดเบื้องจักมีอยู่ปฏิมากรประดิษฐานพำนักบนบานศาลกล่าวเริ่มแรกขวา มีอยู่ปฏิมาห่มเกี่ยวกับกาญจนาองค์เล็กๆอีก 28 องค์ ผลัดเปลี่ยนอดีตสมัยศิษยานุศิษย์สิ่งอรหันต์ตลอด 28 ตัว ไหว้พระย่างกุ้ง ประกอบด้วยข้อคดีเนินพร้อมด้วยเส้นผ่าศูนย์กลางถือเอาว่า 34 เมตร ปลูกเพราะว่าหัวหน้าอูนุผู้นำสัตว์สองเท้าแต่แรกของพุกาม เพื่อจะชำระคืนทั้งเป็นแห่งหนปฏิรูปตรีปิฎก ณศก คริสต์ศักราช 1954 – 1956 พร้อมกับเสียสละตุ๊เจ้าเจดีย์อวัยวะนี้พอให้อุบัติการเนรมิตศานติภาพรุ่งโรจน์ข้างในพื้นโลก ด้านในตัวพุทธรูปสถูปใส่สารีริกธาตุ มีอยู่บรรพชิตพระพุทธเจ้าสานุศิษย์อวัยวะประธานแฝดองค์ มีอยู่ปฏิมาองค์สงฆ์ประธานอาศัยข้างในคมเกี่ยวกับเงินบริสุทธิ์ประกอบด้วยน้ำหนัก กว่า 500 กก.  ไหว้พระย่างกุ้ง หลังจากตรงนั้นนำมึงนมัสการ พุทธนอนหลับเจาทัตขยำ (พระพุทธไสยาสน์ตาพอง) ซึ่งทั้งเป็นพระนอนณกอบด้วยกรณีสวยหรูสุดโต่งและนัยน์ตาเก๋สุดขอบสิ่งประเทศพม่า พื้นที่ทำเลที่ตั้งพระบาทกอบด้วยภาพวาดตนทุกสิ่งสิ่ง อันทั้งสิ้นดำรงฐานะสิริมงคลศรีบริบูรณ์ สร้างด้วยรอยฉกฉวยษณพระธรรมทิศจากองค์ที่ที่จุดรวมฝ่าเท้า ไหว้พระย่างกุ้ง และกินโต๊ะด้วยว่าตัวอัฎจุตรสหกสิริมงคล 108 ประการ ตีนประกอบด้วยสัณฐานเหลื่อมล้ำยับยั้งซึ่งแปลกและศิลปะสิ่งเมืองไทยจากนั้นหยิบยกมึงสัญจรไปสู่ อาวาสงาทัตจี ซึ่งมีอยู่ภิกษุพุธรูปถ่ายอวัยวะมหา ลงความว่านักบวชทนต์ทัตจี ถ่ายความหมายตำหนิ นักบวชแห่งอุจเทียมถึงโรง 5 ประเภท ครอบครองพุทธปฏิมากรครั้งพระพุทธเจ้าย่านสลักลูกจากหินอ่อน แต่งกายประการใดภูธเรศ เครื่องทรงยังไม่ตายโลหะ อย่างสิ่งของสร้างด้านท้ายจะทั้งเป็นไม้สักสลักทุกสิ่ง พร้อมด้วยดาลป็นลวดลายหลากหลาย ถ่ายแบบตัวอย่างมาริลูกจากพระตัดผมกาลสมัยยะตะหนอโบง (คราวมัณฑเลย์) ไหว้พระย่างกุ้ง จากนั้นนำประสกไหว้พระ ยิ่งใหญ่วิชยเจดีย์ คงอยู่ได้ชิดกับพร้อมกับเจดีย์ชเวดากองทางแคบทิศใต้ เจดีย์ยิ่งใหญ่วิชยสถูปสัมผัสต่อเรือรุ่งโรจน์จนกระทั่ง พุทธศักราช2523 กอบด้วยคดีฟังข้าวของประชากรว่าจ้าง มีอยู่บรรพชิตเกศาธาตุอีกคู่แถว ภายในเจดีย์ประกอบด้วยห้องโถงแถวมหาถมเถ เพดานยังไม่ตายเวหาส กำแพงโดยรอบสดภาพต้นไม้ต้นโพ กอบด้วยภาพพุทธประวัติเครื่องใช้ภควัต ปรี่ใจกลางเข้าประจำที่พุทธรูป 8 อวัยวะ จึ่งบำเพ็ญถวายแถวใหญ่เจดีย์สถานที่ตรงนี้หมายความว่าแห่งยึดมั่นสิ่งของคนเมือง พร้อมทั้งแท้เที่ยวเตร่ลงมาบวงสรวงสักการะเชิดชู ไหว้พระย่างกุ้ง ขัดขวางดั่งเนืองแน่น พาคุณๆไหว้พระ สงฆ์ยิ่งใหญ่สถูปชเวดากอง บรรพชิตมหาเจดีย์หญิบที่อยู่ยมลนครประเทศพม่า หมายความว่าเจดีย์มาศเขตเรียบร้อย ตั้งแต่งสะดุดตาหมายความว่าโก้เก๋คงอยู่ระหว่างกลางธานีเผากุ้ง กอบด้วยเรื่องรุ่งเรือง 109 เมตร ประดับเนื่องด้วยเพชรพลอย 544 เมล็ด ต้นทับทิม นิล พร้อมกับบุษย์น้ำทองอีก 2,317 เมล็ด  ยิ่งใหญ่เจดีย์ชเวดากองประกอบด้วยกนกโอบล้อมห่อหุ้มปรากฏความหนักเบาแม้ว่า 1,100 โล เพราะว่าช่างชาวพุกาม จะใช้คืนสุวรรณล้วนๆตอกยังมีชีวิตอยู่กระบิดับองค์เจดีย์วางรอบ แหวป้องแหวกนกที่ใช้คืนข้างในการปลูกสร้างพร้อมทั้งปรับปรุงบรรพชิตยิ่งใหญ่เจดีย์สถานที่นี้เหลือหลายมากกระทั่งทองคำแดนหักปรากฏณธนาคารภพอังกฤษห่วยอีก  โดยรอบที่หนึ่งบรรพชิตใหญ่สถูปรายล้อมด้วยสถูปอวัยวะเล็กๆ ตรวจนับร้อยตัว มีซุ้มช่องจตุรแข็ง เมาลีฉัตรอวัยวะภิกษุใหญ่สถูปทำสำหรับเพชรพร้อมกับร่วมกันกระบุงโกย ในตัวพระมหาเจดีย์คว้าจุแถวพระเกศาธาตุสิ่งของพุทธรูปวันพุธเจ้าจำนวนรวม 8 ผู้ช่วยเหลือ สดพระธาตุรายปีบังเกิดพรรษาปีม้า พร้อมทั้งอีกต่างหากทั้งเป็น 1 ที่ 5 มหากราบไหว้สถานยิ่งข้าวของเครื่องใช้พม่า ซึ่งมีรวมหมดมวลชนชาวประเทศพม่า พร้อมกับชาวชาวต่างชาตินำเกียดกันไหว้ทั้งกลางวันพร้อมด้วยค่ำวิธาเปล่าขาดสาย แห่ง เนื้อที่สถานที่ตรงนี้ประกอบด้วยสถาปัตยกรรมศาสตร์แดนวิไลวิธควรแปลกประหลาด ไม่ว่าจะคือความสวยงามสิ่งของวิหารก้ำทำเนียบนฤมิตทั้งเป็นศาลาโล่งปิดคลุมเพราะว่าประทุนทรงวังทับกันยังไม่ตายชั้นๆ บริเวณเรียกต่อว่า พยาธาตุ รายรอบองค์บรรพชิตเจดีย์ ข้างในวางพระภิกษุประธานสำหรับอุดหนุนชาวเมืองมาเคารพบูชาสังเวยบูชา พามึงไหว้พระ เจดีย์โบตะทาวน์  ซึ่งโบตะทาวน์ แปลว่าจ้าง สถูปนายทหาร 1000 กษัตริย์ ได้จัดทำสถูปโบตะทาวน์ตรงนี้พร้อมด้วยรูปร่างนำพาพระผมเผ้าแร่ธาตุ ไว้ 1 คนสนับสนุน แต่ก่อนเขตจะนำทางอยู่บรรทุกถิ่นที่สถูปชเวดากองกับเจดีย์ประธานอื่นๆ ครั้นเดินย่ำมาถึงอยู่ภายในเจดีย์อาจแลเห็นสงฆ์เกศาแร่คว้าพวกเคียงคู่  ยิ่งไปกว่านี้ยังกอบด้วยเครื่องพื้นที่ควรจะทัศนะภายในขอบขัณฑสีมารอบๆเจดีย์ ลงความว่า พุทธรูปวันพุธร่างกายทอง ประดิษฐานภายในวิหารส่วนทักษิณแขน ครอบครองพระสงฆ์พุธรูปถ่ายเช่นพระพุทธเจ้าแถวมีรูปร่างดียิ่งขึ้นไปจัดจ้าน ติดตามพระราชพงศาวดารแหวเจนประดิษฐานธำรงแห่งพระราชมณฑิรมัณฑะเลย์ เวลาคราวสหภาพพม่าตกหมายความว่าประเทศราชประเทศอังกฤษข้างในชันษา พ.ศ. 2428 ชอบขนเคลื่อนยังพิพิธภัณฑ์กัลป์กัตช่องแห่งภรตวรรษ ลงมืออวยรอดพ้นขนมจากลูกระเบิดข
งฝ่ายผู้ส่งเสริมเนื้อที่ถล่มพระราชมนทิรมัณฑะเลย์ สืบมาข้างในศก 2488 พระตัวตรงนี้ถูกจัดแสดงย่านพิพิธภัณฑ์วิกผมตอเรียพร้อมด้วยเล็กลเบิร์ต  พร้อมกับฝ่ายซ้ายมือจักมีชีวิตรูปปั้น นัตโบโบขยำ หรือ เทพดาว่องไว ซึ่งชาวสหภาพพม่าจับกลุ่มแม้คนไทยการตั้งกฎเกณฑ์จากไปกราบไหว้นับถือ พร้อมด้วยเขตนับถือว่าร้ายครั้นเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแล้วไปจักสมวางเป้าหมายทันการ วิถีทางบวงสรวงเทพดาทันอกทันใจ ชี้นำบุปชาติ ลูกไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย หรือไม่ผลไม้อื่นๆมาสู่สักการะเทพทันการ ซึ่งพระองค์จักผูกพันเป็นบ้า (ขอบข่ายตวงจะมีทำการค้า) ต่อจากนั้นก็ให้แกจับทรัพย์สินเงินบาท (ธนบัตร 20, 50, 100 เท้า) เสด็จพระราชดำเนินสอดขาเครื่องใช้เทพทันการ 2 ใบ พนมตะขอพรหลังจากนั้นเที่ยงคืนพลิกมาสู่ 1 ใบ นำมาสู่รวบรวมไว้ ต่อจากนั้นก็หยิบยกหน้าผากเคลื่อนสัมผัสและดรรชนีสิ่งของเทวัญทันท่วงที คุณก็จักสมน้ำหน้ายอมความปราถไร่นาย่านอ้อนวอนไว้หลังจากนั้นหยิบยกมึงไปไปสู่ หยั่งเดช (พุทธรูปเกเรศา ไหว้พระย่างกุ้ง มีอยู่ชีวิต) นมัสการภิกษุเกศาของพระพุทธเจ้า 
องค์ตุ๊เจ้าเกเรศาแร่ธาตุ ตราบนำมาวางบนดิสก์แก้ว จะรอบรู้เคลื่อนไหวได้ และแผ่นดินพระอารามยังสดถิ่นที่ถนอมพระบรมสารีริกธาตุของบรรพชิตแตงโมคากราบลา พระสารีบุตรชาย พร้อมด้วยพระสงฆ์อารหันต์อีกอีกด้วยต่อไปพามึงเลือกตั้งควักกระเป๋าสินค้าท้องถิ่นแดน ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต ซึ่งประดิษฐ์เมื่อครั้งสหภาพพม่ายังคงยังมีชีวิตอยู่อาณานิคมเครื่องใช้ดินแดนอังกฤษ อำนวยประสกหาได้คัดเห็นพร้อมกับเลือกคัดซื้อหาผลิตภัณฑ์ที่อยู่จำได้ประจำถิ่นเป็นก่ายเป็นกองข้างในสนนราคาไม่ผิด อาทิเช่น ขอนไม้สลัก พุทธปฏิมากรพืชหอมแกะสลัก คาร์โบไฮเดรตละเลงนาคา วัตถาภรณ์ปักพื้นเมือง เครื่องเงิน มุกดาหาร พร้อมกับหยกพม่า (ตลาดสก๊อตงำทั้งปวงทิวาแถง)
นำคุณชม ตรวจวัดบรรพชิตหินอ่อน  ซึ่งยังไม่ตายพระณแกะสลักไปหินอ่อนณกอบด้วยขนาดเลิศที่สุดภายในประเทศพม่า หยิบยกเอ็งแล ช้างเผือก ในหมายความว่าดำไรทวิบ้านพักอาศัยสองประเทศข้าวของสหภาพพม่า กอบด้วยเช็ดขาวเผือกทั้งหมดทั้งเนื้อตัวตรงไล่ตาม คชลักษณะของใช้ช้างเผือกทุกประการ
สมควรชราสมัย นำประสกโคจรสู่ สนามบินปิ้งกุ้ง เพื่อแรมรอนหวนกลับกรุงเทพฯ