ทัวร์เซี่ยงไฮ้ คดีการตกแต่งแห่งหนมหานครจีนแผ่นดินใหญ่ เมืองเศรษฐกิจที่มิบรรทมใหล จองห้องพักราคาสุดอดออมณบุรี

จากไป ทัวร์เซี่ยงไฮ้ เที่ยวเตร่ประเทศจีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หนแรกควรไปเที่ยวที่อยู่บูรีไหน คำถามนี้จะพบหาได้เป็นประจำกับดักมือใหม่ที่กำลังจะเดินทางสัญจรประเทศจีน แนะนำว่าควรเริ่มท่อนพร้อมกับจังหวัดที่เที่ยวง่าย มีระบบขนส่งประชาชนพลเมืองรวมหมดจังหวัด ปลอดภัย มีเที่ยวบินตรงเป๊ะเที่ยวไปจรด อย่างเช่นเซี่ยงไฮ้ มหานครที่เจริญที่สุดสรรพสิ่งเมืองจีน ได้รับการขนานนามว่าปารีสณทวีปเอเชีย เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดข้าวของด้าวจีน ตั้งอยู่ทำเลที่ตั้งปากแม่น้ำแยงซี เป็นที่ ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน งานปกครองระดับเขตการปกครองวิเศษการตั้งกฎเกณฑ์เทศบาลนคร ซึ่งมีสถานะเปรียบเท่ากับมณฑล ขอบเขตสิงสู่ในมณฑลเจ้อเจียงแต่ไม่ได้ขึ้นไปกับดักมณฑล การปกครองขึ้นแม่นกับรัฐบาลใจกลาง มีท่าเรือที่มีปริมาณเรือตึงคั่งที่สุดในโลก ในสมัยก่อนเป็นพ่างหมู่บ้านชาวประมง อย่างไรก็ตามณประจุบันเซี่ยงไฮ้กลายเป็นเมืองที่มีคนสิงทรงไว้วิธีหนาแน่นมากที่สุดแห่งประชาชาติประเทศจีน มากเสด็จสำหรับร้านค้า ของจุด ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ รังรักษ์ ถนนเต็มจากเพราะรถยนต์ จักรยาน พร้อมทั้งผู้ขา สิ่งที่พบพิศจัดหามาเป็นบ้าเป็นหลังในเมืองนี้จนอาจถือได้ว่าหมายความว่าตราของเมืองคือต้นเมเปิลที่มีพระชนมพรรษาใกล้สอดปี ซึ่งปลูกสร้างโดยในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้าลงมาดึงถือครองเซี่ยงไฮ้ มหานครเซี่ยงไฮ้ สมัยปัจจุบันนับว่ายังมีชีวิตอยู่เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเมืองเอ็ดสิ่งของโลกมนุษย์ และมีประชากรมากยังไม่ตายวรรณะหนึ่งของประเทศจีน เป็นเมืองหายมัชฌิมคดีก้าวหน้าในปีกแตกต่าง ๆ ข้าวของภูมิขอบเขต ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การจำหน่าย การเงิน การลงทุน รวมตราบเท่า ด้านแฟชั่น กับการท่องเที่ยว เพราะ ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ท่องเที่ยว งานดุนเข็นของรัฐบาลซึ่งให้นครเซี่ยงไฮ้ก้าวขึ้นครอบครองผู้นำพา และเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจภายในภาคเอเชีย เซี่ยงไฮ้จึงนับเป็นความภูมิใจข้าวของเครื่องใช้ชาวจีน 
 
เซี่ยงไฮ้
 
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ เพราะเฉพาะชาวเมืองซึ่งถือกันว่าเมืองเครื่องใช้ร่างกายเป็นสัญลักษณ์ข้าวของประเทศจีนยุคใหม่ ในด้านความย่างก้าวหน้า และทันสมัย เซี่ยงไฮ้เป็นเมืองที่มีการผสมผสานประสานทางด้านวัฒนธรรม รวมหมดเครื่องใช้จีนกับตะวันตกได้อย่างกลมกลืน เพราะว่าจะมองเห็นได้จากอาคารสถาปัตยกรรมในยุคอาณานิคมตามเขตเช่าแต่ก่อนของชาวต่างประเทศ ซึ่งในปัจจุบันกลายมาสู่มีชีวิต สัญญาณที่สำคัญอย่างเอ็ดของจังหวัด ยังคงไว้ด้านตัว ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ราคาประหยัด ประการใดโรงเรือนสถาปัตยกรรมแบบจีน สมัยปัจจุบันเปลี่ยนไปยังไม่ตายสถานที่ที่ขายของที่รำลึกกับศิลป์แตกต่าง ๆ นอกจากนั้นสถานที่ ซึ่งจัดจ้านท่องบ่นเดินทางที่มาเยีอนเซียงไฮ้จะผิดพลาดเปล่าได้รับลงความว่า ถนนหนานจิง อันเป็นสัญลักษณ์สำคัญอันเอ็ดสิ่งของเซี่ยงไฮ้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองและ มีชีวิตถนนหนทางนรชนเดินที่เต็มไปด้วยแหล่งร้านทำการค้าผลิตภัณฑ์แตกต่าง ๆ รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่มาริหนีบ ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ราคาถูก แบ่งซื้อสินค้ามากมาย แดนจีน เป็นประเทศที่มีภูมิประเทศกว้างใหญ่เทอะทะไพศาล และเป็นอู่ทดฝูงชนที่หนาแน่นแห่งหนึ่งของแผ่นดิน เมืองจีนแล้วจึงประกอบด้วยความหลากเหลือแหล่ทางวิ่งคำพูดและศิลปวัฒนธรรม  ชาติบ้านเมืองเมืองจีน  เมืองหลวงคือ กรุงปักกิ่ง ประกอบด้วยที่อยู่ท่องเที่ยวที่สำคัญๆ หลายแห่ง เช่น ภิตติเวียงประเทศจีน และ จัตุรัสเทียนอันเหมิน เป็นต้น กลุ่มเวียงศูนย์รวม ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ด้วยตัวเอง กลางทางเศรษฐกิจนั้นจะอยู่ที่ เซี่ยงไฮ้ พร้อมด้วย ฮ่องกง ประเทศเมืองจีน มีสถานที่ท่องเที่ยว มากนับแยะแห่ง วัดดังในเซี่ยงไฮ้ ก่อตั้งขึ้นแห่งศักราช ค.ศ.1882 จุดประสงค์ของการแปลงตวงเพื่อจะรักษาสมบัติล้ำค่า ตุ๊พุทธรูปถ่ายหยก 2 องค์ ที่ได้มาดำเนินประชาชาติพูกาม ตัววัดเคยได้รับความเสียหายข้างในศึกสงครามช่วงเวลาราชวงศ์ชิง
 
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ถ้าว่าโชคที่พระพุทธร่างกายเสถียร ปฤษฎางค์สงครามจึงได้มีการสร้างวัดขึ้นใหม่ยังสถานที่ยุคปัจจุบัน ตัวเมืองแห่งสายน้ำ บ้านที่อยู่ทรุดโทรม และเรือพาย ได้มารับสมญานามต่อว่ามีชีวิตเวนิสตะวันออก มีมุมสวยๆ ให้ขนถ่ายรูปถ่ายมากมาย บ้านในสวนตรงนี้ก่อขึ้นตามแบบสถาปัตยกรรมแผนกจีน มีสวนหินและบ่อน้ำ ภายที่กว้างขวางมาก เคยเป็นที่ต้อนรับแขกบ้าน คนอินเดีย ทัวร์เซี่ยงไฮ้ มาเก๊า จังหวัด การมาเที่ยวชมที่นี่จะได้มองดูนิวาสสถานเก่า ย่านเก่างอมเครื่องใช้ เซี่ยงไฮ้ ในอดีตย่านนี้เป็นที่สึงพักอาศัย และ โรงงาน สถาปัตยกรรมในย่านนี้อย่างพร้อมเขตซินเทียนตี้ ทั้งเป็นแบบอย่างชิคูเมน และมีเอกลักษณ์ตรงที่มีขอบทางเข้าออกที่ทำจากหิน ย่านกินและถองสรรพสิ่งเซี่ยงไฮ้ ร้านรวงอาหารการกินในย่านนี้ยังไม่ตายโรงเรือนสถาปัตย์ ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์จีน แผนที่ชิคูเมน คือปนประสมระหว่างสถาปัตยกรรมศาสตร์ตะวันตกกับจีนมาถึงเพื่อขัดขวาง อาหารที่ขายในย่านนี้มีความหลากแหล่ถมเถ หอไข่มุก (The Oriental Pearl Tower) หรือไข่มุกเอเชีย คือ ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง เครื่องหมายเครื่องใช้พาราเซี่ยงไฮ้ เป็นจุดชมทัศนียภาพในสูงที่สุดในเอเชียและสูงดำรงฐานะประเภท 3 รองลงมาจากเดินทางแคนนาดาและรัสเซีย สูง 468 เมตร ภายในที่ห้องหอไข่มุกเป็นปล่องลิฟท์ความเร็ว 7 เมตร/ 1 วินาที สาเหตุที่เรียกเหมาห้องหอมุก เนื่องจากแถบบนบานเรือนหอทำเป็นรูปไข่มุก 3 เม็ด 3 สัดส่วนลดหลั่นกันไปกันในหลักการยกขึ้น เพราะมุกดาหารเม็ดที่ 1 ที่แสดงให้เห็นตราบเท่าพิธีกรรมและประวัติศาสตร์ข้าวของเครื่องใช้กรุงเซี่ยงไฮ้ เม็ดที่ 2 เป็นส่วนที่ใช้ครอบครองที่ทำการ ทัวร์เซี่ยงไฮ้ จองทัวร์ รองส่งสัญญาณวิทยุพร้อมด้วยวิทยุโทรภาพของเซี่ยงไฮ้ และเม็ดที่ 3 เป็นส่วนของร้านขายของอาหารการกินและโรงแรม สามารถขื้นไปชมวิวทิวทัศน์ของใช้แม่น้ำหวงผู่ ซึ่งในเวลากลางคืนจะมีการเปิดไฟขจิตตกแต่งไว้อย่างมโนหรงาม เป็นสถานที่ท่องหนังสือประพาสที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งข้าวของเครื่องใช้ ทัวร์เซี่ยงไฮ้ โปรโมชั่น เมืองหลวงเซี่ยงไฮ้อีกเพราะด้วย