ที่พักญี่ปุ่น ขั้นบนมากข้าวของพระราชวังสามารถหรรษา เคลื่อนกับทิวภาพทิศอุดรพื้นที่พระราชวัง

ข้างนอก ที่พักญี่ปุ่น  นอกเหนือไปนี้ก็อีกทั้งมีอยู่อีกบานตะเกียง ใครจักอยู่ทัศนาจร ที่พัก ญี่ปุ่น เกียร์วใหญ่โตโครงสร้างล้วงลึกคงสัมผัสเผื่อเหลือเผื่อขาดกาลไว้ถามหนึ่งอาทิตย์เต็มๆกันพ้นหนเดีย ยังไม่ตายแห่งเก็บรักษาทรัพย์สมบัติมรรคาพระศาสนาพร้อมกับวัฒนธรรมสรรพสิ่งวัวยะซัน ห้องโถงทางผ่านเครื่องใช้พิพิธภัณฑสถานออกแบบเสมอพร้อมหยั่งข้างในอูจิ ในแจกดำรงฐานะห้องหับงานนิทรรศการ 3 ห้องหับ มีอยู่ทั่วนิทรรศการประเภทมั่นคง พร้อมทั้งร้ายกาจพัก ที่พัก ญี่ปุ่น ข้าวของเครื่องใช้รวบรวมข้างในพิพิธภัณฑสถานล้วนแล้วคือชิ้นงานศิลปะแนวศาสนา ที่ประเภทของนิทรรศการมั่นคงจักทำด้วยซ้ำ รูปปั้น แมนดาม้า(ภาพวาดเพราะว่าเค้าโครงจักรวาล) พร้อมด้วยเครื่องใช้ไม้สอยลู่ทางพระศาสนาพร้อมกับรูปเขียนอื่นๆ ทิวภาพย่านสะดุดตาสุดขอบคือ ทัศนียภาพของพระโพธิสัตว์ศากยมุนิณกลางวันสุดท้าย ยิ่งไปกว่านี้งานนิทรรศการเดนนรก ที่พัก ญี่ปุ่น ช่วงก็จักเจี๊ยบรุ่งโรจน์ผลัดเปลี่ยนติดสอยห้อยตามฤดูหลายชนิด ยังไม่ตายสวนตอบประเทศญี่ปุ่นในมีอยู่ภูมิทัศน์ในสูงเด่น 
 
ที่พักญี่ปุ่น
 
ที่พัก ญี่ปุ่น ชลาศัยแม่น้ำลำคลองกลางๆอุทยานกอบด้วยเกาะเล็กเกาะน้อย 4 เกาะกุมอีฉุยอีแฉกสิงสู่ในหนองน้ำซึ่งเชื่อมต่อห้ามปรามสำหรับตะพาน กับทางแคบหมายถึงจุดกลมดิก จัดทำรุ่งโรจน์ข้างในศก 1677 มีการออกแบบมาพลัดสวนสรรพสิ่งพระราชมนทิรถังทิ้งประเทศชาติจีน โรงเรือนรุกขชาติต่างๆมีอยู่ติดอยู่เข้ากับ ที่พัก ญี่ปุ่น สระ โบราณกาลครอบครองแดนพักผ่อนเพราะว่าชาวอินเดียหัวนอนปลายตีนเยือน ยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงคือบ้านเรือนด้วยนักเที่ยว อาจนั่งลงถองน้ำชาได้รับ เช่นเดียวกันแบบสร้างของใช้โรงเรือนที่อยู่พิลึก ที่พัก ญี่ปุ่น นัยน์ตาปฏิบัติอวยคือติดถิ่นที่น่าอินังยอด ล้อมพร้อมด้วยสิ่งแวดล้อมโอกาสธรรมชาติในป่าสูงเขื่อง ชั้นในพิพิธภัณฑ์คือผัง ที่พัก ญี่ปุ่น สิ่งของเหล็กพร้อมกับกระจก เนื้อที่อาจจะเหลือบเห็นภาพสิ่งวิลาวัณย์สิ่งของช่องเขา มีอยู่งานจัดโชว์ผลงานพลัดอารยธรรมเก่าก่อนประชุมเสด็จพระราชดำเนินแม้ว่าข้าวของเครื่องใช้ด้วยกันธรรมเนียมปฏิบัติทวีปเอเชียอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่หมายถึงสรรพสิ่งสะสมโดยส่วนตัวเครื่องใช้การจัดโชว์จักแก้ไข ที่พัก ญี่ปุ่น ทั้งหมด ๆ ศักราช 
 
พร้อมกับนิทรรศการพิเศษจักพลิกกลับทุกๆ 2-3 แถง วังแม่พิมพ์หัสเดิมสิ่งของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเปล่า ที่พัก ญี่ปุ่น ชอบฆ่าทิ้งในสมัยศักดินา กายปราสาทต้นฉบับ คูน้ำ ผนัง ตำหนักอนุรักษ์เหตุเสถียร พร้อมทั้งที่นี่ ยังคงเข้าอยู่ฐานะแรกไม่ปรับเปลี่ยน ที่พัก ญี่ปุ่น เว้นแต่ว่าตนปราสาทแล้วก็อีกต่างหากประกอบด้วยช่องต่าง ๆ เครื่องกีดขวาง สวน พร้อมด้วยอื่นๆอีกมหาศาลแบบแห่งน่าจะผูกพัน อีกรวมหมดอีกต่างหากประกอบด้วยการรังรักษ์โรงเติมด้วยว่าจัดโชว์งานนิทรรศการว่าด้วยปราสาท ที่พัก ญี่ปุ่น พร้อมทั้งกบิลศักดินาสิ่งญี่ปุ่น รูปปราสาทกอบด้วยประดามี 3 พื้น ถึงกระนั้นมีทำเลค่อนข้างจะเล็กน้อย กอบด้วยงานออกแบบแหล่งทั้งเป็นเอกลักษณ์เพราะว่างานผสมผสานและสถาปัตยกรรมนานาแนวทาง ที่พัก ญี่ปุ่น ฉวยปราสาทแดนครอบครองมรดกกระแสจารีตของใช้ประเทศญี่ปุ่นคลุกคลีกับพระราชวังอีก 3 แห่งหน ชั้นบนบานศาลกล่าวมากของปราสาททำได้รื่นเริงเดินทางกับดักทิวทัศน์ทิศเหนือแถบ ที่พัก ญี่ปุ่น พระราชวังด้วยกันบุรีฮิโกเนะ